e-Deska

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet obce Velké Janovice za rok 2011.

Usnesení

Usnesení z 216. zasedání Zastupitelstva obce Velké Janovice.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Usnesení

Usnesení z 215. zasedání zastupitelstva obce Velké Janovice.

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení řízení o aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina k veřejnému nahlédnutí.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na 215. zasedání zastupitelstva obce Velké Janovice.

Ceny vody za rok 2011

Ceny vody za rok 2011

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko pro rok 2012

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko pro rok 2012