e-Deska

Usnesení

Usnesení

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko

Závěrečný účet obce Velké Janovice za rok 2017

Závěrečný účet obce Velké Janovice za rok 2017

Veřejná vyhláška

VV - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Záměr č. 3/2018

Záměr č. 3/2018